Napisz w zeszycie zdania z właściwymi wyrazami deutschland

Pobierz

Zadanie 2 - Przeczytaj tekst z zadania 1. jeszcze raz i napisz w zeszycie zdania z właściwymi imionami.. Adela Adam kot dym Dylek dom .. Odszukaj liter d, D i napisz w kratkach ich liczbę.. WORD HUNT CZYTANIE 1 Podziel wyrazy z ramki na podane .Wytnij zdania i przyklej je pod właściwymi obrazkami.. W pięciu zdaniach napisz, jak zachowywali się żeglarze w 3 i 4 strofie.. - ćwiczenia utrwalające materiał gramatyczny oraz słownictwo poznane w danym rozdziale w formie zabawy.. Wymień głównych bohaterów.. 4/125 - odpowiedz na pytania, odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Zapisz swoje propozycje tutaj lub w zeszycie.. Wyszedłszy ze szkoły , zaczął padać deszcz.. Wykonaj ćwiczenie 1 str. 91 w podręczniku.. W kolejce po obiad byłem siódmy.. Przeczytaj tekst.. Napisz pełne zdania w zeszycie.. około 18 godzin temu.. Temat: Tomek and friends - historyjka obrazkowa.. Ułóż inne zdania tak, aby wyrazy z trudnością ortograficzną zastąpić słowami, w których "ó" wymienia się na "o" lub "e".. jutro pójde w świat zad .2.. 1/126 - wyrazy z ramki przepisz do zeszytu z tłumaczeniem na język polski -nauczysz się słówekPrzeczytaj zdania, zwróć uwagę na wyrazy z "ó".. Wykonaj zadanie 8 na stronie 121, popatrz na zdjęcie zamieszczone na stronie tytułowej rozdziału.. formami przymiotników.A3/109Odrabiaj swoje zadania domowe szybko i sprawnie.. Przeczytaj tekst z zadania 1. jeszcze raz i napisz w zeszycie zdania z właściwymi informacjami..

Napisz w zeszycie zdania z właściwymi wyrazami.

1/75 połącz w pary wyrazów o przeciwnym znaczeniu i zapisz w zeszycie.. - krzyknęła Kaśka.Opisz zdjęcie z zadania 7 na stronie 121, przekształć zdania na czas przeszły.. Następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi.. formami przymiotników.A3/110Ćw.. Określ czas i miejsce akcji , w tym celu uzupełnij Karta pracy zadanie nr 1 .. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Der Vater heißt A .Przeczytaj tekst i napisz w zeszycie zdania z właściwymi wyrazami Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Wykorzystaj przy tym tabelę gramatyc z zamieszczoną na stronie 116.. 6.Napisz zdania w zeszycie z właściwymi formami rzeczowników w celowniku i dopełniaczu.. Uzupełnij tekst przydawkami całość zapisz w zeszycie porównaj tekst przed zmianą i po niej.. Zapoznaj się z regułą gramatyczną na stronie 116: odmiana przymiotników, gdy rzeczownik występuje bez rodzajnika, następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami .Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami rzeczowników w celowniku 1.. Uzupełnij w zadaniu 4, str. 91 właściwe zaimki osobowe.Ćwiczenie 3/75 - przymiotniki z ćw.. Question from @JuLcIa1203 - Szkoła podstawowa - Język niemieckiPrzeczytaj jeszcze raz wpisy na na forum internetowym w zadaniu 1, str. 90 i napisz w zeszycie odmianę czasownika z właściwymi zaimkami zwrotnymi..

Następnie przeczytaj zdania z właściwymi wyrazami.

take(Chcę w przyszłym miesiącu wziąć ud Odpowiedź na zadanie z Matura Focus 1.. Zostań ekspertem z danego przedmiotu, ucz się rozwiązując zadania innym.Zapoznaj się z pojęciami w podr.. str. 258: nowela, punkt kulminacyjny, puenta.. W .z 6 rozdziałów.. wyrazami.A2/110.. Pokoloruj ramki z wyrazami, które pasują do obrazka.. (Odp.. Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami zaimków osobowych w celowniku1.Anna hat Fieber.Der Kopf tut .. weh 2.Wir haben Ohrenschmerzen .Z wypowiedzi Ali i Maćka wypisz zdania, w których występuje więcej niż jedno orzeczenie.. Przeczytaj tekst.. Praca z zeszytem ćwiczeń: str. 63.. Praca domowa Wykona ćwiczenia na stronie 90 w zeszycie ćwiczeń.. zad 7/str19 niemiecki 2018-09-12 17:47:54 Napisz Zdania : 2011-12-05 16:11:25 Napisz w zeszycie !> 2012-10-09 08:12:42 Uwaga!. Uzupełnij zdania formami don't i doesn't.. Dokończ rysunek po śladzie.. Przeczytaj regułę gramatyczną z właściwymi informacjami.. 3/125 - ołówkiem w książce Ćw.. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116: Odmiana przymiotników, gdy rzeczownik występuje bez rodzajnika.. Romecik55 Romecik55 09.01.2019Odmiana czasowników nieregularnych.. c asked for: r dCall: 0768 487 lower: r 6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2..

(der opa)Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasownika .

Zapisz te zdania poprawnie .. Następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi.. Utwórz zdanie z podanych wyrazów!. Powtarzaj słownictwo.. Następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi.. (Jest załącznik) Słowa z ramki: a bald heard .. używając trzech wyrazów z ramki.. Napisz odpowiedzi w .5.. Pozdrawiam.. Interesujące drogi do szkoły w Niemczech.Opublikowany in category Język niemiecki, 05.10.2020 >> .. 1 Znajdź i napisz nazwę części ciała, która występuje najwięcej razy.. Zapisz datę i temat: Interessante Schulwege in Deutschland.. KROK 5.. Powodzenia na egzaminach.. Pamietaj że zamiast He, She, It może kryć się imię lub wyrażenie typu my sister, my brother itd.. Łukasz Niewiadomski 19.06.5 Znajdź w tekstach z zadania 4. wyrazy pasujące do synonimów a-d.. a zmienia się na ä • e zmienia się na ie • e zmienia się na i W języku niemieckim niektóre czasowniki z samogłoską rdzenną a lub e są nieregularne.. 5, 6/125 - przepisz do zeszytu uzupełniając właściwymi wyrazami 03.06.2020 Science - nauka Ćw.. Zdania do wycięcia poziom CPrzeczytaj tekst i napisz zdania z właściwymi wyrazami w zeszycie, podkreśl je.. Karta pracy ( możesz wydrukować i wkleić do zeszytu) 1.Nazwij uzupełnij zdania wyrazami z ramek w odpowiednio dobranej formie *poczuć się raźniej na duchu *duch opiekuńczy *nie ma żywego ducha *być młodym na duchu Zdania do uzupełnienia: Otoczył ją niezwykłą troską stał się dla niej _____ Mimo iż miał ponad 60 lat, _____ człowiekiem _____ Przechodząc przez park, rozglądała się wuażnie, ale wokół _____ Kiedy przyszedł, _____ Następnie przeczytaj regułę w zadaniu 2, str. 90..

Następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi.

Pokoloruj rysunek.. Następnie napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. - To mój lód!. Wykonaj ćwiczenie 2 str 91 w podręczniku.. Napisz w zeszycie jak nazywają się poszczególne szczeble nauki w Niemczech.. Po gimnazjumNapisz słowa z ramki pod właściwymi obrazkami.. Następnie spójrz na schemat w zadaniu 1 na stronie 128 w podręczniku i zaznacz zdania poniżej schematu, które są zgodne z prawdą.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami zaimków zwrotnych - zadanie 3, str. 90. der Zahn das Auge das Auge dA das Haar das Haar das Haar der Hals das KnieNapisz w zeszycie zdania z właściwymi formami przymiotników.. Wstawione wyrazy zostały pogrubione w tłumaczeniu.1.. Przeczytaj historyjkę lub posłuchaj historyjki - ćw.. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116: Odmiana przymiotników, gdy rzeczownik występuje bez rodzajnika.. Ćwiczenie 4/75 - ułóż zdania z podanych wyrazów i zapisz je w zeszycie.. wyrazami.A2/109..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt