Daleki wschód po ii wojnie światowej notatka tomaszewska

Pobierz

Korzystanie z serwisu wymaga aktywowania obsługi plików cookie.. 1931: 18 IX interwencja japońska w Mandżurii, w .. zdobycie Pekinu (28 VII) i Tiencinu (30 VII) 2 XI wycofanie się Chińczyków (po 3 miesiącach walk) z Szanghaju 13 XII początek masakry .. chwilowy paraliż amer.. W 1946 roku wybuchł bunt marynarzy indyjskich na okrętach stacjonujących w Bombaju.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. test > Aby uzyskać dostęp do testu, proszę aktywować obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki, a następnie kliknąć "Odśwież".Po zakończeniu II wojny światowej Chiny ogarnęła wojna domowa, którą toczyły Kuomintang z.. Dowiem się, jak kształtował się ustrój polityczny w Chinach.. floty na Pacyfiku, początek wojny amerykańsko-japońskiej 8 XII generalna ofensywa .Wojna odbiła się fatalnie na gospodarce Zachodu.. 18.Przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej w XVII w. Osłabienie RP po wojnach XVII w.. Daleki Wschód po II wojnie światowej DRAFT.. Partia narodowa - Kuomintang - Czang Kaj-Szek.. by 1pawelnowak_47431.. Rewolucja przemysłowa w Anglii w XVIII w.. Kraj ten od 1911 roku przeżywał czas wojny domowej.. Załóż konto.. Układ polityczny, jaki ukształtował się na Bliskim Wschodzie stał się zarzewiem konfliktu arabsko .Japonia ogłosiła swoją ścisłą neutralność w momencie wybuchu II wojny światowej..

Daleki Wschód po II wojnie światowej DRAFT.

W przeprowadzeniu tego procesu pomógł pozostawiony na tronie cesarz Hirohito wycofał się on z polityki, ale swoim autorytetem wspierał reformę kraju, Armia japońskaTemat 14.. W połowie września 1939 roku Tokio zgodziło się na zawieszenie broni w toczonym od kilku miesięcy konflikcie ze Związkiem Radzieckim w Mandżurii.Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Po zakończeniu II wojny światowej na Dalekim Wschodzie w siłę zaczynały rosnąć ugrupowania komunistyczne wspierane i inspirowane przez ZSRR.. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).. Wojna w Afryce a) ekspansja Włoch w Afryce 1940 r. cele Benito Mussoliniego - odbudowanie Imperium Rzymskiego i przekształcenie Morza Śródziemnego w morze zamknięte; zdobycie Egiptu i brytyjską częśd Somalii.14.. Typ materiału: Tekst.. b. w czasie wojny wzrosło znaczenie komunistów, którym przewodził Mao Zedong.. Wojny z Rosją w XVII w.. Kultura baroku w Europie; Lekcja powtórzeniowa - poziom podstawowy - KLUCZ ; 22.. W wyniku tego m.in. w Chinach, Korei, Wietnamie rozgorzały konflikty militarne.. Przeczytaj notatkę na portalu Aleklasa.pl.. Daleki Wschód po II wojnie światowej.. a) nacjonalizacja .DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ SKUTKI WIELKI SKOK 1 października 1949 r. katastrofa ekonomiczna klęska głodu śmierć kilkunastu milionów ludzi przejściowe odsunięcie Mao Tse-tunga z jego funkcji CHINY utworzenie komun ludowych nacjonalizacja przemysłu wykonywanie zajęć naTEMAT NR 19: DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1..

Daleki Wschód po II wojnie światowej .

WOJNA DOMOWA W CHINACH.. Po zakończeniu wojny strajki ogarnęły ośrodki przemysłowe, wieśKonflikty w Korei, Chinach (oraz rządy Mao - wielki skok i rewolucja kulturalna), Wietnamie i KambodżyWojna na Pacyfiku - całokształt działań militarnych w czasie II wojny światowej w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i na obszarach Pacyfiku w okresie od 1937 do 1945 r., które przybrały formę szczególnie natężonego konfliktu w okresie od 7 grudnia 1941 (atak na Pearl Harbor) do 2 września 1945 (bezwarunkowa kapitulacja Japonii).W Chinach za datę kończąca wojnę uważa .Wstęp.. Likwidacja cesarstwa nie doprowadziła do uspokojenia sytuacji, tylko rozpoczęła zbrojnyTemat lekcji: Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Rozpad systemu kolonialnego Rozpad systemu kolonialnego str. 281 - 286 Rozpad systemu kolonialnego.. Załóż konto Zaloguj si ę. Zaloguj się.. Wojny ze Szwecją w XVII w. Zapoznajcie się z treścią tematu w podręczniku s. 275-280.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Wojna domowa w Chinach.. a. w czasie II wojny światowej w Chinach dyktatorską władzę sprawował przywódca Kuomintangu (Partii Narodowej) Czang Kaj-szek.. Z lekcji z Epodręcznika przeczytaj fragmenty dotyczące konfliktu koreańskiego.1 5..

Daleki Wschód po II wojnie światowej.

Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, posiadający wielkie zasoby surowców energetycznych - ropy naftowej i gazu ziemnego, ma ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne.Scenariusz lekcji "Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Partia komunistyczna - Komunistyczna Partia Chin - Mao Tse-tung.. Zwycięstwo komunistów i utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej - 1949 r. 4.. Nauka zdalna 2020.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Amerykanie przekształcili Japonię z państwa militarystycznego w państwo o liberalnym ustroju demokratycznym.. Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Po kryzysie współpraca została zakończona, a w kraju dochodzi do licznych konfliktów głównie na tle religijnym, dlatego też w 1958 roku USA przeprowadzają desant w Libanie.Tytuł: KAMPANIE POWIETRZNE II WOJNY ŚWIATOWEJ - CZ. V DALEKI WSCHÓD Autor: ZBIGNIEW J. KRALA Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Punkty rabatowe: 170,00 pkt..

test > Daleki Wschód po II wojnie światowej.

Przemiany gospodarcze i społeczne w Chinach.. Stan ogólny: bardzo dobry.. pełni celów wojny prowadzonej przez państwa wielkiej koalicji, uważając za niesłuszne podtrzymywanie brytyjskiego imperium kolonialnego.. Played 99 .Bunt w narodzie indyjskim obudził się po zakończeniu II wojny światowej.. W pierwszym okresie trwania konfliktu, po I wojnie światowej na terenach Mandatu Palestyny powstało kilka niezależnych państw arabskich.Jednak zmieniające się stosunki między państwami oraz rosnący napływ nielegalnych żydowskich imigrantów po II wojnie światowej doprowadził do wzrostu napięć i wybuchu przemocy, które doprowadziły do obecnego stanu wzajemnej nieufności.Bliski Wschód to państwa Azji Południowo‑Zachodniej, a niekiedy też Afryki Północno‑Wschodniej.. Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Na bliksowschodnią sytuację polityczną miały wpływ decyzje, które zapadały w Europie i ambicje mocarstwowe Wielkiej Brytanii i Francji.. Zrozumiem, że konflikt w Korei nieomal doprowadził świat do III wojny światowej.. Kraje arabskie sięgnęły po broń ekonomiczną, podwyższając ceny ropy naftowej.. Jednym z ważniejszych wydarzeń okresu powojennego okazał się sukces rewolucji komunistycznej w Chinach.. Wychowanie przedszkolne .II wojna światowa - Daleki Wschód.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Bliski Wschód to obszar rozciągający się od Turcji na północy po Jemen na południu oraz od Libii na zachodzie po Iran na wschodzie.. Ważne pojęcia: Chiny -w latach miała miejsce wojna domowa między zwolennikami Kuomintangu (Partii Narodowej) z Czang Kaj-szekiem na czele i Komunistyczną Partią Chin na czele z Mao Tse-tungiem .Daleki Wschód po II wojnie światowej Daleki Wschód po II wojnie światowej str. 275 - 280 Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Wojna poza Europą - Afryka, Atlantyk, Daleki Wschód - notatka minimum 1. c. w 1946 r. wybuchła wojna domowa, która zakończyła się zwycięstwem komunistów6.. Wtedy to strajki ogarnęły ośrodki przemysłowe, wieś, administrację kolonialną, a nawet policję..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt