Uzupełnij każdą lukę 17 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst

Pobierz

Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do .Angielski rozszerzony gramatyka 2 matura maj 2019 ćwiczenie 8 - Rozumienie wypowiedzi - Struktury gramatyczno-leksykalne - "nowa" matura.. Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki w dialogach 1-3, tak abywypowiedzi uczestników rozmowy były spójnei logiczne.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.Uzupełnij tekst wpisując w każdą lukę jeden wyraz w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. spójne i logiczne teksty.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie .Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność get ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.).

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Question from @Anonymus6666 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Zadanie 1.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Matura z języka angielskiego 2017 Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 8 Zadanie 8.. Przeczytaj tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. A. it B. shop C. go D. come E. build F. have G. richMatura rozszerzona - gramatyka - ćwiczenie 2.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (4 pkt) Przeczytaj tekst..

Uzupełnij każdą lukę (1-7) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Zadanie 6.. Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.5.). Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Przeczytaj tekst.. Hi Emma, You asked me about the yesterday s .Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). 4 Transformacje ze słowem kluczem Uzupełnij zdania 4.1.-4.3.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak żeby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z il… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij każdą lukę 1-5 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczne wpisywanych wyrazów odpowiedzi zapisz w zeszycieUzupełnij opis ilustracji..

jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (3.1.-3.6.). Uzupełnij .Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt