Wybierz poprawne uzupełnienia luk a b lub c zapisz odpowiedzi w zeszycie

Pobierz

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. - zadanie 3: Uzupełnij zdania używając tylko jednego słowa.. 4 Przeczytaj scenki z zad.4 z podręcznika i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uzupełnij dialogi 1-2.. Zad 4. wykonaj ćwiczenie on line.. Wybierz właściwe uzupełnienia zdań, zaznaczając A, B lub CZad 3.. Wpisz znak x w kratkę obok odpowiedzi a b lub c.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru luki.. Dwa z wyrazów a-F podano dodatkowo.. 2010-11-30 20:25:39 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. _____ the idea.Polecenie : Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. A withWybierz poprawną odpowiedź .. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi (A,B lub C) wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3).. Question from @CichoczarnaxD - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj teksty.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe uzupełnienia luk (10.1.-10.3.).. Przeczytaj tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Przeczytaj tekst Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki 1-3 Zapisz w odpowiedzi w zeszycie Uwaga Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki Answer..

Wybierz literę A, B albo c. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Zwróć uwagę na to, że część z nich, to czasowniki .Usłyszysz dwukrotniecztery wypowiedzi.. 2013-01-06 12:38:11; Zakreśl właściwe słowo.. 6.1.wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. 2013-01-06 12:38:11 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Proszę na dziś!. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4 Zakreśl literę A,B lub C. Question .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zad 3.. Zad.3-W zeszycie zapisujecie zdania z can lub can`t oraz z and lub but.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wszystkie zawierają słówko "get", ale mają różne znaczenia.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami i wyrażeniami.. Wpisz znak x w kratkę obok odpowiedzi a b lub c. Podpisz zdjęcia.. Napisz odpowiedzi w zeszycie.. 1.4.Zad.2- uzupełniacie zdania słowami : make, play lub ride.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz spośród a-c poprawne odpowiedzi na pytania 1.1-1.4.. Nagranie znajdziesz jak zawsze na eDesku (CD3, ścieżka 9).. 2015-05-09 07:56:54; Wybierz poprawne stwierdzenie, zapisując obok literę P 2013-08-07 15:16:20; Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?.

Wybierz poprawne uzupełnienia luk (11.1.-11.3.).

Przeczytaj tekst.. W tym ćwiczeniu musisz podać prawidłową formę czasownika, uwaga osoby są wymieszane, masz 1, 2, 3 osobę w liczbie pojedynczej.. Proszę na dziś!. Zakreśl literę A, B, C albo D.. .Przeczytaj tekst Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-3 Zakreśl literę A B lub C. believe B. believes C .Przeczytaj tekst.. Wpisz znak 7 w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.Przeczytaj tekst wybierz poprawne Uzupełnij luk 1-4 Zakreśl liczbę a b albo c .. Nie przepisuj całych zdań.. Przeczytaj tekst.. Zad.8- Zapisujecie zdania z can lub can`t tak by były one zgodne z .Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz poprawną odpowiedź w zdaniach 1-6, zakreślając literę A, B lub C. Opory ruchu są pożyteczne w przypadku D/ E/ F. Siła tarcia G/ H/ IZ podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-6 wybierz literę A, B albo C. zapisz odpowiedzi w zeszyc… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.6 Przeczytaj tekst.. Zdania 1-3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast zdania 4 .. Uwaga!. Zakreśl literę A, B .Zad.. Zad.4- W zeszycie zapisujecie zdania pytające oraz krótkie odpowiedzi.. Siła oporu powietrza A/ B/ C prędkości poruszającego się ciała.. Rozwiązania zapisz w zeszycie.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-6.

Zad.7- w zeszycie zapisujecie dialog utworzony z uszeregowanych zdań.. !Przeczytaj tekst.. Wybierz a, b lub c.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne :Przeczytaj poniższy wpis na forum.. poprawną formę (a, b lub c).. 2013-05-08 21:48:19Wysłuchaj nagrania kilka razy, wybierz właściwe odpowiedzi i zapisz je w zeszycie ( numerki i literki).. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Zaznacz a, B lub c.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-4).. 5 Poćwicz formy przeszłe czasownika: Zad.6 Uzupełnij zdania wstawiając czasownik w czasie przeszłym.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5.. - zadanie 5: Napisz odpowiedzi do podanych propozycji.Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod oraz PESEL.. - zadanie 4: Zakreśl odpowiedź a, b lub c w taki sposób, aby dialogi były poprawne.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3).. Zanim wysłuchasz kolejnego nagrania, przyjrzyj się zwrotom w ramce.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Spośród wyrazów a-F podanych w ramce wybierz poprawne uzupełnienia luk 10.1.-10.4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt