Wielkości opisujące fale

Pobierz

Ze względu na długość fali (czy też częstotliwość) rozróżnia się poszczególne typy fal radiowych.. W próżni wszystkie fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła oznaczaną literą c.Odmianą fal sprężystych są fale powierzchniowe, rozchodzące się na powierzchni ograniczającej ośrodek (stały, ciekły).Rozróżnia się: fale Rayleigha (na swobodnej powierzchni cieczy lub ciała stałego graniczącego z próżnią lub gazem), fale Stonleya (na powierzchni rozdzielającej 2 ośr.. Inaczej mówiąc jest to najmniejsza odległość, mierzona równolegle do kierunku rozchodzenia się fali, pomiędzy punktami będącymi w tej samej fazie.Długość fali to najmniejsza odległość pomiędzy dwiema powierzchniami falowymi o tych samych .2.. Jej wielkość zależy od właściwości ośrodka; jego sprężystości i gęstości; jednostka - metr na sekundę m s;Przydatność 60% Fale radiowe (fale elektromagnetyczne) Fale radiowe to fale elektromagnetyczne o długości większej od 10-4 m (0,1 mm).. Długość fali i częstotliwość fali.. Zaczyna się od niej zakres hiperdźwięków Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć .Temat: Wielkości opisujące fale Witam, Od dzisiejszej lekcji zaczynamy dział "Fale i optyka" Temat: Proszę o zapoznanie się z następującymi materiałami: orazpowinniśmy umieć: Opisywać mechanizm przekazywania drgań między punktami ośrodka..

Wielkości fizyczne opisujące fale.

Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać >> TUTAJ <<.rozchodzenia się fali (fale morskie, fale elektromagnetyczne).. Pojęcia i wielkości opisujące falę mechaniczną: wychylenie- (x) wyrażamy w [m]; amplituda-(A) wyrażamy w [m];Jak tłumaczyć «wielkości opisujące dźwięk - values describing the sound» Add an external link to your content for free.. fali, okres i częstotliwość fali, długość i prędkość fali.4)Wielkości opisujące fale: a)amplituda - maksymalne wychylenie; długość fali - odległość między dwoma najbliższymi punktami o tej samej fazie ruchu, np między grzbietami; okres - czas potrzebny na to, aby fala przebyła drogę równą jej długości; częstotliwość - liczba długości fal przebytych w jednostce czasu; prędkość v=lambda/T; v=constans - fala w danym ośrodku rozchodzi się ruchem jednostajnym prostoliniowym; b)Prędkość fali zależy od ośrodka .Fala elektromagnetyczna - kwantowe własności promieniowania elektromagnetycznego Wielkości opisujące fale Wielkości opisujące falę to .. Podstawa programowa: Cele kształcenia - wymagania ogólne II.. Wielkości fizyczne opisujące fale.. FALE PODŁUŻNE: cząsteczki ośrodka drgają w tym samym kierunku, w którym następuje propagacja fali (rozchodzenie się fali), np. fale dźwiękowe..

2) Fale, przykłady, wielkości opisujące fale.

Dla chętnych: ustnie TESTY (do wyboru) / str.204-207 podr.. 3) Zadania.. Energia fali mechanicznej- E [J] Energia fali mechanicznej to suma energii potencjalnej sprężystości i energii kinetycznej, jaką posiadają drgające cząstki ośrodka.Cele: • uczeń wie jak powstaje i rozchodzi się fala, • uczeń wie jakie są rodzaje fal, • uczeń wie, że fala przenosi energię a nie przenosi masy, • uczeń umie wyjaśnić co to jest długość fali, • uczeń umie obliczyć prędkość fali, • uczeń umie wskazać różnicę między falą podłużną i poprzeczną.Fala dźwiękowa(dźwięk) : jest to fala mechaniczna zdolna do wywołania wrażeń słuchowych.. Ze względu na długość fali (czy też częstotliwość) rozróżnia się poszczególne typy fal radiowych.. Długość fali elektronu, to około 100 000 razy mniejsza niż długość fali odpowiadająca światłu widzialnemu.. Podczas tych 2 godzin lekcyjnych uczeń pozna efekt Dopplera, jego zastosowania w technice i znaczenie w nauce.Ultradźwięki, naddźwięki - fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008..

Posługiwać się wielkościami opisującymi ruch falowy: amplituda.

Zdjęcie, źródło: "Fizyka dla szkół wyższych S. Ling, , J.Sanny, W. Moebs fizyce dowiecie się czegoś o falach dźwiękowych.. długość fali, częstotliwość, okres drgań; prędkość rozchodzenia się.. Będzie o falach podłużnych, poprzecznych, kolistych, kulistych i płaskich.. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.Fale spójne: Fale spójne to fale pochodzące z kilku spójnych źródeł.. Długość fali Długością fali określamy dystans pokonany przez czoło fali w czasie jednego pełnego okresu: vT 0.. Fale spójne mają taką samą częstotliwość i niezmienną w czasie różnicę faz.. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie dolną granicę ultradźwięków, uważa się częstotliwość 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta jest znacznie niższa.. Podawać definicję ruchu falowego oraz fal harmonicznych.. Tłumacz Istnieją dwa podziały: tradycyjny i dekadowy, zalecany przez Regulamin Radiokomunikacyjny.Uczeń zna już takie treści z fizyki jak: wielkości opisujące fale, stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali charakteryzuje wielkości opisujące dźwięk.. Wielkości charakteryzujące falę: a) AMPLITUDA (symbol A); b) okres fali (symbol T);Wyjaśnienie Pierwsze Prawo Kirchoffa: Co to jest Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ..

Dalej w zeszycie jako NOTATKĘ wpisać punkty: 1) Ruch drgający, przykłady, wielkości opisujące drgania.

+ I'm pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę.Wielkości opisujące fale question Podstawowe wielkości opisujące fale Długość fali To odległość między najbliższymi grzbietami (lub dolinami) fali poprzecznej, w przypadku fali podłużnej-odległośc między najbliższymi zgęszczeniami elementów ośrodka.. Za umowną, górną, granicę ultradźwięków przyjmuje się częstotliwość 1 GHz.. Istnieją dwa podziały: tradycyjny i dekadowy, zalecany przez Regulamin Radiokomunikacyjny.Wielkości charakteryzujące ruch falowy: prędkość fali (v) - prędkość, z jaką w ośrodku rozchodzi się zaburzenie wywołane drganiami źródła fali.. Fale dźwiękowe mogą rozchodzić się tylko w ośrodkach materialnych,częstotliwość - ilość grzbietów (dolin), które w czasie jednej sekundy, przechodzą przez ten sam punkt (odwrotność okresu), prędkość fazowa - w czasie równym fala pokonuje dystans , zatem prędkość z jaką przemieszcza się fala:jest modułem ściśliwości (fala podłużna) lub modułem sztywności (fala poprzeczna), a jest gęstością środowiska.. Długość fali (λ) jest to odległość pomiędzy kolejnymi powtórzeniami kształtu fali.. Rozwiązać 3 zad.optyczne.. Fizyka.. Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, rozszerzenie zapisu podstawy programowej dla zakresu podstawowego.. Częstotliwość fali To PrędkośćFale radiowe to fale elektromagnetyczne o długości większej od 10-4 m (0,1 mm).. Dowiecie się co to odbicie fa.Wielkości opisujące fale: okres - czas jednego pełnego drgnięcia (cyklu ruchu) częstotliwość - liczba drgań w jednostce czasu amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi długość - odległość jaką wykonuje fala wykonując jedno pełne drganie prędkość - odległość pokonana w jednostce czasu Rodzaje .Zadania maturalne z Fizyki Temat: Drgania i fale Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Równoważna definicja określa długość fali, jako odległość między dwoma drgającymiW zeszycie wpisać: Temat: Powtórzenie wiadomości - drgania i fale.. Rodzaje fal: a) POPRZECZNE - jeśli kierunek drgań jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali; b) PODŁUŻNE - jeśli cząsteczki drgają zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się fali.. Fala dźwiękowa w powietrzu jest falą podłużną.. Proszę, żebyście odnaleźli w podręczniku do fizyki lub innej książce do fizyki lub w internecie te pojęcia i krótko opisali je w zeszycie.. razem fale mechaniczne.. Będzie o natężenie dźwięku i częstotliwości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt