Na rysunku przedstawiono korzeń zapisz nazwę strefy korzenia w której

Pobierz

.- tworzą się .Czasami rodzaj miękiszu danej rośliny zależy od jej środowiska życia.. Wpisz w wyznaczonych miejscach funkcje, które dodatkowo pełnią przedstawione na ilustracjach przekształcenia korzeni.. strefy włośnikowej (strefy różnicowania korzenia), o czym świadczy obecność włośników widocznych na rysunku (obecność zróżnicowanych tkanek).. Organy roślin .. Biceps jest zbudowany z włókien o naprzemiennym ułożeniu aktyny i miozyny, a taka budowa umożliwia znaczne jego skracanie w trakcie skurczu.c) Określ, która z tkanek korzenia zaznaczonych na schemacie zabarwi się na czerwono, jeżeli korzeń rośliny, na kilka godzin przed wykonaniem preparatu, zostanie zanurzony w wodzie zawierającej czerwony barwnik.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. d) Podaj nazwę strefy korzenia, z której pochodzi przedstawiony na schemacie przekrój poprzeczny.. 6 Wpisz nazw procesu, który jest êród em energii dla mi Ênia w czasie zbyt intensywnego wysi ku fizycznego Napisz, dlaczego w sypialni nie powinniêmy ustawiaç zbyt wielu roêlin doniczkowych.Zadanie 6.. 2 strefa włośnikowa strefa korzeni bocznych stożek wzrostu strefa wydłużania b) Zapisz nazwę strefy korzenia, w której: • zachodzi intensywne wchłanianie wody z gleby.. .- komórki tkanki stale i regularnie się dzielą..

Na rysunkach 1-3 przedstawiono budowę trzech rodzajów tkanek roślinnych.

.W procesie tym powstaje zwiàzek (np. alkohol etylowy), w którym nadal zgromadzona jest cz Êç energii.. Na podstawie: J. Jasnowska, M. Jasnowski, J. Radomski, S. Friedrich, W. Kowalski, Botanika, Szczecin 1999.W korzeniu wiązki sitowe (floem) i naczyniowe (ksylem) tworzą NIEZALEŻNE pasma, przy czym leżą one w stosunku do siebie na przemian, tworząc układ naprzemianległy promienisty.. 2 strefa włośnikowa strefa korzeni bocznych stożek wzrostu strefa wydłużania b) Zapisz nazwę strefy korzenia, w której: • zachodzi intensywne wchłanianie wody z gleby.. Uzasadnij odpowiedź.Tkanki zwierzęce Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na rysunku przedstawiono trzy organy: biceps, serce i jelito, różniące się rodzajem tworzącej je tkanki mięśniowej.. Wpisz w tabelę numery 2.-5.Podaj nazwę strefy korzenia, z której pochodzi przedstawiony na schemacie przekrój poprzeczny.. a) Pokoloruj rysunek zgodnie z legendą.. Uzasadnij odpowiedź.c) Określ, która z tkanek korzenia zaznaczonych na schemacie zabarwi się na czerwono, jeżeli korzeń rośliny, na kilka godzin przed wykonaniem preparatu, zostanie zanurzony w wodzie zawierającej czerwony barwnik.. Zaznacz wiersz (A-D) w tabeli, w którym poprawnie przyporządkowano cyfrom 1-3 nazwy poszczególnych rodzajów tkanek roślinnych..

Na rysunku przedstawiono różne rodzaje tkanki miękiszowej, oznaczone literami (A-E).

6.2.. • wt orzą się odgałęzienia, które .W materiale przedstawiono budowę i funkcje korzenia.. - przytwierdzanie rośliny do podłoża.a)Pokoloruj rysunek zgodnie z legendą.. (0-1) Podaj ploidalność (1n, 2n lub 3n) komórki macierzystej makrospor oraz komórek zalążka oznaczonych na schemacie literami A i D.. • komórki tkanki stale i regularnie się dzielą.. (zdjęcie w załączniku) b) Wybierz i zaznacz strefę korzenia, w której znajdują się struktury oznaczone na rysunku literą X.. Każda z nich pełni inne funkcje.. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 98 - 99 i podpisz nazwy stref oznaczonych literami oraz określ ich funkcje.. FUNKCJE.. a) Pokoloruj rysunek zgodnie z legendą.. d) Podaj nazwę strefy korzenia, z której pochodzi przedstawiony na schemacie przekrój poprzeczny.. Narysuj do zeszytu.. (0-1) Na powyższym schemacie zaznacz moment, w którym dochodzi do mejozy.. Uzasadnij odpowiedź.. Dowodem jest obecność włośników widocznych w budowie przedstawionego na rysunku fragmentu korzenia oraz obecność zaznaczonych na rysunku tkanek.Pomożeszz mi z biolii?. Nazwa: Funkcja: 4.. Zapisz nazwę strefy korzenia w której: zachodzi intensywne wchłanianie wody; komórki tkanki stale i regularnie się dzielą; tworzą się odgałęzienia, które utrzymują roślinę w podłożu; komórki powiększają swoje rozmiary..

Przekrój poprzeczny korzenia zilustrowany na schemacie pochodzi ze .

Na rysunku przedstawiono jednostkę, która znajduje się w domenie D2, ale przemieszcza się pomiędzy lokalizacjami w domenach D2 i D3.. - rozpuszczanie w niej sole mineralne czerpane z gleby.. Uzasadnij odpowiedź.3.. b)Zapisz nazwę strefy korzenia, w której:6.1. a)b) strefa włośnikowastożek wzrostustrefa korzeni bocznychstrefa wydłużania Odpowiedź na zadanie z Puls życia 5Na dobry początek 1 Na rysunku przedstawiono korzeń.. Nazwa: Funkcja: 4. nm g. .. która z tkanek korzenia zaznaczonych na schemacie zabarwi się na czerwono, jeżeli korzeń rośliny, na kilka godzin przed wykonaniem preparatu, zostanie zanurzony w wodzie zawierającej czerwony barwnik .. nm g. Podaj nazwę strefy korzenia .Wypisz 20 bogów greckich, określi ich kompetencję i podaj ich odpowiednik rzymski 2010-09-18 13:13:56 podaj przykłady roślin pełniące nietypowe funkcje , jakie to funkcje ?. Rozpoznaj rodzaj systemu korzeniowego przedstawionego na ilustracji i wpisz jego nazwę w wyznaczonym .a) Podaj nazwę strefy korzenia w której -woda i sole mineralne są pobierane najintensywniej._____ -następuje wzrost korzenia uwarunkowany wydłużaniem się komórek._____ -powstają korzenie, które dodatkowo stabilizują roślinę w podłożu._____ -następuje wzrost korzenia uwarunkowany intensywnymi podziałami komórek._____ b)Wymień strefy korzenia w kolejności ich występowania .W budowie zewnętrznej korzenia wyróżnia się cztery strefy oznaczone na rysunku literami A-D..

Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A.

Na rysunku przedstawiono różne rodzaje tkanki miękiszowej, oznaczone literami (A-E).. - zaopatrywanie rośliny w wodę.. Uzasadnij odpowiedź.. A. strefa elongacyjna B. strefa wyrośnięta C. strefa różnicowania D. strefa podziałów .Zapisz nazwę strefy korzenia, w której:-zachodzi intensywne wchłanianie wody z gleby.. 2010-10-14 20:08:16c) Określ, która z tkanek korzenia zaznaczonych na schemacie zabarwi się na czerwono, jeżeli korzeń rośliny, na kilka godzin przed wykonaniem preparatu, zostanie zanurzony w wodzie zawierającej czerwony barwnik.. Rysunki przedstawiają dwa typy systemów korzeniowych - podpisz je.W systemach plików do zapisu nazw plików stosuje się notację korzystającą z ukośników do oddzielania nazw poszczególnych krawędzi w grafie.. Na czerwono - strefę włośnikową, na niebiesko - strefę korzeni bocznych, na pomarańczowo - stożek wzrostu, na zielono - strefę wydłużania.. Rośliny, które obecnie dominują na lądzie, to organowce, czyli organizmy samożywne zbudowane z tkanek i organów.Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią rośliny naczyniowe, które w tkance przewodzącej posiadają wyspecjalizowane do przewodzenia wody komórki - naczynia.Analizując na rysunku, na przekroju poprzecznym, budowę anatomiczną korzenia, rozpoznasz, że preparat do obserwacji mikroskopowej pochodzi ze strefy włośnikowej (różnicowania) korzenia.. Rodzaj tkanki roślinnej 1.. Zadanie.. - Na rysunku przedstawiono budowę zewnętrzną korzenia, a) Podaj nazwę struktur zaznaczonych literą X oraz określ ich funkcję.. Rozpoznaj rodzaj systemu korzeniowego przedstawionego na ilustracji i wpisz jego nazwę w wyznaczonym .. Podaj nazwę strefy korzenia, z której pochodzi przedstawiony na schemacie przekrój poprzeczny.. 2.Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A. d) Podaj nazwę strefy korzenia, z której pochodzi przedstawiony na schemacie przekrój poprzeczny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt