Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.. Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki, fizyki, techniki z wychowaniem komunikacyjnym i .Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Ewelina.. A. Mickiewicza we Wręczycy WielkiejPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. INFORMACJE WSTĘPNE.. Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2019 r. Zakończenie stażu: 31.05.2022 r. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 26 LIPCA 2018r.ul.. Do wniosku dołączam projekt planu rozwoju zawodowego, który będziePlan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Studium Pedagogiczno-Psychologiczne Uniwersytetu JagiellońskiegoPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Akty prawne:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Stanowisko: nauczyciel języka francuskiego.. -Wykorzystywanie telewizora z nakładką multimedialną do aktywizacji dzieci: zabawy, quizy, plansze, filmy edukacyjne.. 10.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Imiona i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Katarzyna Orzechowska.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie .1 Pozna ń 14.09.2009 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imi ę i nazwisko: Barbara Nowak - Bary ś Wykształcenie:Na podstawie art.9c ust.1 Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r..

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Daria Siczyńska 2.

Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. składam wniosek o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela dyplomowanego.. (2 lata i 9 miesięcy) Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Maria Erdanowska Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Okres trwania stażu: 01.09.2017r.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. - Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.. 10 września 2018.. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska.. ŁódźPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2020.. Nauczany przedmiot: język angielski.. 15 stycznia 2015.. Data zakończenia stażu - 31.05.2023r.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: Dominika Widz-Wiejak - nauczyciel języka niemieckiego Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r. Czas zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa.. Sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego a) Wypełnienie wniosku b) IX 2014 c) Poprawnie wypełniony wniosek.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U .Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.. Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego jest kolejnym podjętym przeze mnie wyzwaniem.. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Kwiatkowska, nauczyciel języka niemieckiego Gimnazjum nr 7 im.. O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr KINGA RADLIŃSKA.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela- bibliotekarza ubiegajacego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.nauczyciela.. .Tagi: awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, awans zawodowy nauczycieli, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel mianowany, plan rozwoju zawodowego..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.

- opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.. Żywiec.. Biała Piska, wrzesień 2019.. Październik 2017r.. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego a) Zaplanowanie zadań na okres stażu mających na celu własny rozwój zawodowy i działań wpływających na podniesienie jakości pracy szkołyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEKO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Okres stażu: 01.09.2020 r. - 31.05.2023 r. Imię i nazwisko: Marta Pawlukiewicz Stanowisko pracy: nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego Miejsce: Szkoła Podstawowa im.. §8 ust.. Jestem nauczycielem bibliotekarzem, a staż rozpoczęłam we wrześniu 2004 roku.. Bardziej szczegółowo1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA RELIGII ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Racibórz,.. Staż rozpoczyna się 1 września 2015r., a zakończy 31 maja 2018r.. Obserwacje zajęć przez dyrektora.3.. Początek stażu: wrzesień 2020.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Wykształcenie: Filologia romańska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.. Po rocznej przerwie nauczyciel mianowany może rozwijać swoje kompetencje zawodowe w ramach realizowania planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Nazywam się Marzena Magdziarz i jestem bibliotekarką w Szkołe Podstawowej w Bisztynku.Przedstawiam Państwu swój plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, który realizuję od 1 września 2006 roku.. Przedstawiam Państwu stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego podejmującego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 3 pkt 1. mgr Anna Katarzyna Orzechowska.. 2 Imię i nazwisko nauczyciela: Dane osobowe Katarzyna Fandrejewska Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu Dane nt. stażu Data rozpoczęcia stażu: r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Przewidywana data zakończenia stażu: r.Jestem nauczycielem mianowanym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej.. Miejsce pracy i odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Głuchowie 3.. Przedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. UNICEF w Zielonej Górze Czas stażu: 01.09.2009 31.05.2012 Posiadany ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt