Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 logopeda

Pobierz

Marta Mioduszewska.. o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapewnia w jej .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 2019 Zasady uzyskania odpowiednich stopni awansu zawodowego określone są w Karcie Nauczyciela.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KACPRZAK MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA I 9 MIESIĘCY DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 01.06.2017 R. Jestem nauczycielem mianowanym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy zarówno w szkole, jak i w .3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz pisemne sprawozdanie z realizacji wybranych zadań,3.. Stanowisko: nauczyciel zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych, logopeda.. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Celem podejmowanego stażu jest przygotowanie do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego ..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ... w Czempiniu .

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Data zakończenia stażu: 31.05.2019 rok.. nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego.. Zwiedzanie szkoły podstawowej.. Cele szczegółowe: Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego Plan Rozwoju Zawodowego Logopedy - Mianowanie.. Współpraca z logopedą i psychologiem .. Realizacja zajęć logopedycznych z uczniami.. Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2019 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego .Plan Rozwoju zawodowego- Elżbieta Kłos Strona 13 2.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej..

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.

Nauczyciel nie może rozpocząć stażu, jeżeli: jest zatrudniony na stanowisku, do zajmowania którego nie ma wymaganych kwalifikacji,Przepisy nie przewidują, aby mógł on realizować własny plan rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.Plan jest rodzajem umowy między dyrektorem szkoły a nauczycielem, w której uwzględnia się zarówno indywidualny rozwój nauczyciela jak i dobro placówki, w której nauczyciel odbywa staż.. - czyli do 30 września.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. JANA PAWŁA II W CZĘSTOCHOWIE Stanowisko: nauczyciel logopeda Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r..

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Prowadzenie konsultacji z logopedą.. ŻywiecPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)2 lata i 9 miesięcy (01.09.2019-31.05.2022) 6.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 roku.. Radków.. Realizacja zadań i czynności związanych z pracą logopedy, zgodnie z planem pracy logopedy na rok szkolny 2019/2020 odpowiednio do potrzeb szkoły.. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w § 3 zawarto informację o tym, że należy złożyć dyrektorowi wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju, a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020 materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Plan rozwoju zawodowego; Ocena pracy logopedy; Postępowanie egzaminacyjne - awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego; W raporcie znajdziesz m.in.: Od 1 września 2018 r. obowiązuje nowa procedura awansu zawodowego, która dotyczy wszystkich nauczycieli uprawnionych do realizowania stażu i ubiegania się o .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO..

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Marta Mioduszewska.

że dyrektor szkoły może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: .. Nauczyciel kontraktowy rozpoczął awans na mianowanego w dniu 05.09.2019 r .Na wstępie należy zaznaczyć, że awans nauczyciela, na każdy kolejny stopień, składa się z trzech niejako odrębnych etapów: (1) stażu, po którego zakończeniu nauczyciel (2) składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymuje ocenę, a następnie (3) wnosi do właściwego organu o podjęcie .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. mgr Karina Mańkowska.. Konsultacje dla rodziców.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.. Opracowany na podstawie: .. - Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. - Wrzesień 2019 - Wrzesień 2019 - Okres stażuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. poz. 730) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r.. Zatwierdzenie planu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Zapraszanie ich na prowadzenie zajęd z dziedmi.. "Plan rozwoju zawodowego dla nowego nauczyciela Nauczyciel składa plan rozwoju zawodowego w szkole, w której podjął kolejne zatrudnienie, w celu zatwierdzenia go przez dyrektora.. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcyNauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust.. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 86 w Krakowie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt