W zeszycie uzupełnij pytania słowami z ramki następnie w parach

Pobierz

2015-12-08 21:30:53 uzupełnij pytania i odpowiedz 2014-09-20 21:18:03 uzupełnij pytania przymiotnikami z ramki w stopniu najwyższym .. Posłuchaj pięciu wypowiedzi i w zeszycie dopasuj je do zdań A-E .4/92 Przeczytaj odpowiedzi od polskich studentów.. 2011-02-08 16:56:29 Uzupełnij poniższe zdania słowami z ramki .. Wykonaj zad.. 1 str. 90 podręcznika.. KROK 3.. KROK 4.. 3: Wpisz właściwą formę: twierdzącą, przeczącą lub pytającą "going to" aby uzupełnić dialog.. KROK 5.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Napisz wyraz z niebieskiej ramki w tabeli w jednej dwóch kategorii.. Następnie w parach porównajcie swoje odpowiedzi.1 Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki.. 6/93 Czy te zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Żołnierze, stulecie, zamek 1.. I wstydu Wam nie przyniesie, choć wychowuje się w lesie.Zapisz w zeszycie.. Śpi co dzień po obiedzie.. Historyk z zamiłowania oraz z zawodu.. Ex.5 p.79 Zapisz w zeszycie : Wysłuchaj nagrania, aby sprawdzić czy dobrze wykonałeś / wykonałaś zadanie.. Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1Historia 5, Zeszyt ćwiczeń .. Uzupelnij zadania, nawet gdy są uzupełnione (nie wiem czy dobrze) Uzupelnij zadania, nawet gdy są uzupełnione (nie wiem czy dobrze) Prosze pomurzcie Uzupelnij tabelke do zeszytu 5 klasa str 76 z 11.w zeszycie uzupelnij dialog w sklepie slowami z ramki Napisz dialog między sprzedawcą a klientem w sklepie..

2 W zeszycie uzupełnij pytania wyrazami z ramki.

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła".. N Słuchając tekstu po raz pierwszy, wyłapuj najbardziej oczywiste informacje.- uzupełnij notatkę słowami z ramki, napisz je w zeszycie od 1 do 7.. Wykonaj zad.. • 3to move into a ?. Jedno słowo zostało podane dodatkowo.. N Przypomnij sobie liczebniki główne, które są często sprawdzane w tego typu ćwiczeniach.. Uzupełnij poniższe zdania.. N Nastaw się na wysłuchanie dialogu z określonego obszaru leksykalnego z .. Przeczytaj tekst ( strona 83) uzupełnij go słowami z ramki.. Napisz samodzielnie dialog wzorując się na tym z ćw.. Dwa słowa zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki -Angielski 2012-10-20 14:52:19w zeszycie uzupelnij pytania odpowiednimi farmami czasownikow z ramki 1 do you.. Posłuchaj nagrania ( zadanie zostanie zrobione na lekcji) i uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. od drugiej piętnaście do trzeciej.. Zapoznaj się bardzo uważnie z treścią ramki Grammar Sprint.. w parach odpowiedzcie na pytania.. Dopasuj do nich nazwy sportów z ramki, tworząc wyrażenia czasownikowe, następnie przepisz i przetłumacz je w zeszycie.. Np. play football - grać w piłkę.. , używając wyrazów z ramki.. 1. boyfriend Odpowiedź na zadanie z Język angielski..

3/76 Uzupełnij tekst słowami z ramki.

Wykonaj zad.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Zapisz w zeszycie.. Następnie posłuchaj i sprawdź.w mieście K!. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. W swoim zeszycie popraw zdania fałszywe tak, by stały się prawdziwe.. Następnie w parach odpowiedzcie na pytania.. 6.Uzupełnij zdania czasownikiem sein w odpowiedniej formie.. Zad.3- W zeszycie przedmiotowym zapisujemy pytania z wykorzystaniem wyrazów podanych w kolejnych przykładach.Otwórz podręcznik na str. 60 i 61.. Repetytorium.. to move into a .2 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Klasa VII Język angielskiNastępnie uczniowie uzupełniają zdanie odpowiednimi słowami z ramki.. jakie przedmioty kojarzą Ci się z podanymi opisami.. Przeczytaj dialog z ćw.Uzupełnij pytania angielskimi odpowiednikami wyrazów z ramki.. Następnie wysłuchaj nagrania 2.44 i sprawdź swoje odpowiedzi.. Następnie w parach pokazujcie je sobie, zadawajcie pytania i .Następnie w podręczniku na str. 71 odszukacie ramkę Get Grammar!. 1: Patrząc na obrazki, w parach zadawajcie sobie pytania i odpowiadajcie na nie.. 4/76 Wybierz właściwe opcje.. Dialog ma się składać z 8 - 10 zdań (np: 4 zdania mówi klient , 4 sprzedawca, na zmianę) proszę o użycie jak najprostszych form w hiszpanskim…W zeszycie uzupełnij opis zdjęcia tak aby powstał spójny i logiczny tekst następnie w parach odpowiedzcie na pytania na końcu tekstu..

W zeszycie połącz odpowiedzi z pytaniami z ćwiczenia 3.

ni słonecznego udaru.. KROK 3.. 2 W zeszycie uzupełnij pytania wyrazami z ramki.. Porozmawiaj z uczniami, jak ważnym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie, o konieczności jedzeniu owoców i warzyw lub o dzieleniu się posiłkiem.Zad.1.. Następnie w parach odpowiedzcie na pytania.. Oddycha świeżym powietrzem, a kiedy chłodno, śpi w swetrze.. Zapisz je w zeszycie.Następnie w zeszycie odpowiedz na pytania.. Wasz syn się całkiem.. 2: Wybierz właściwy czasownik (wszystkie związane z pieniędzmi) i uzupełnij zdania.. Question from @Olawalenciak69 - Gimnazjum - Język angielskiNastępnie odpowiedz na te pytania.. Następnie ułóż dwa pytania pasujące do wyrazów, których nie wykorzystałeś/ wykorzystałaś.. 5/76 W swoim zeszycie, uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Past Simple lub Past Continuous.. Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka.. Zapisz w zeszycie.. Zrób zdjęciePołącz w pary wyrazy różniące się tylko jedną literą.. 2012-10-15 18:29:52Uzupełnij dialog wyrazami z ramki 2014-12-03 17:39:41 uzupełnij rymowankę wyrazami z ramki 2014-11-04 22:29:04 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki 2012-03-28 16:35:29Ex 3 - Uzupełnij zdania wyrazami z ramki - uzupełnienie luk zapisz w zeszycie.. Uzupełnij .2.. 8/93 Przeczytaj pytanie od Michaela..

Uzupełnij dialog w sklepie słowami z ramki.

Popatrz na obrazek ( strona 84) i przeczytaj pytania.. , używając wyrazów z ramki.. Podziel nazwy dolegliwości podane w ramce na dwie kategorie: illnesses (choroby) i injuries (urazy).. 5.2/76 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe opcje.. Wykonaj zad.. 5 (polecenie po polsku).. 1.NOGÓLNE Zapoznaj się z informacją w podanej notatce.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. dobrze ma.. Zawiera ona przypomnienie wiadomości nt. rzeczowników policzalnych i niepiliczalnych.. Następnie uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w lukę.. Wybierz poprawne uzupełnienie pytań 1-5 i zapisz je w zeszycie.. Nie wchodzi do wody głębokiej.. Otwórz podrecznik na str. 70 i w zeszycie zapisz datę: 8th May oraz Topic: I feel sick.. Zapisz je w zeszycie.Następnie dopasuj obrazki do zdań i zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Następnie w parach opiszcie swoje obrazki.. możesz skorzystać ze tłumaczenia na .5. Przyjrzyj się obrazkom z zad.. Myje szyję i nogi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt