Dys działka nr 776 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Dys działka nr 776 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Geolokacja: 22E3302.0 51N1827.0

miejscowość: Dys

działka nr 776

województwo: lubelskie

211

typ:Optix RTN 380A

produkcja: Huawei Technologies Co.,Ltd


Geolokacja: 22E3400.0 51N1627.0

miejscowość: Lublin

ul. Ceramiczna 7

działka nr 52/1

województwo: lubelskie

64 QAM

EA 556 Mbps

75/85A125]}


4685.2019.2 //Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 08-01-2020, 08-01-2030

kocioł dolnego spalania
, minimalna temperatura w miejscu pracy 2021
, wosp 2022
, usmp 3
, sanah idz

yyyyy