Garbatka Nowa działka nr 108 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Garbatka Nowa działka nr 108 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Geolokacja: 21E3924.0 51N2831.0

miejscowość: Garbatka Nowa

działka nr 108

województwo: mazowieckie

160

typ:RTN XMC-23G-3

produkcja: Huawei Technologies Co.,Ltd


Geolokacja: 21E2552.0 51N2709.0

miejscowość: Pionki

dz. nr ew. 1464/234

województwo: mazowieckie

256 QAM

2×89 Mbps

23A14]}


4203.2019.2 //Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 25-11-2019, 25-11-2029

szyld
, oznaczenia elektryczne nl
, karcher sc 2
, rwb
, uziemienie symbol
, grzejniki pionowe do salonu
, wentylacja mechaniczna w mieszkaniu
, konsola switch

yyyyy