Pierszczewo dz. nr 88/1 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Pierszczewo dz. nr 88/1 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Geolokacja: 18E0308.0 54N1358.0

miejscowość: Pierszczewo

dz. nr 88/1

województwo: pomorskie

202

typ:Mini-Link 6363 23

produkcja: ERICSSON


Geolokacja: 17E5711.0 54N1501.0

miejscowość: Borucino

3

działka nr 131

województwo: pomorskie

256 QAM

41 Mbps

23A7]}


3661.2019.2 //Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 14-10-2019, 14-10-2029

waga analityczna
, pompa ciepła odległość od granicy działki
, separator substancji ropopochodnych przepisy
, do grzejnika
, pompy ciepła na wodę
, frn
, ddr 4
, pompy do nawadniania
, oprawa do lampy
, kolektory próżniowe

yyyyy