Polkowice działka nr 134/1, obręb 04 (na terenie zakła Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Polkowice działka nr 134/1, obręb 04 (na terenie zakła Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Geolokacja: 16E0321.0 51N2933.0

miejscowość: Polkowice

działka nr 134/1, obręb 04 (na terenie zakła

województwo: dolnośląskie

176

typ:Optix RTN 380A

produkcja: Huawei Technologies Co.,Ltd


Geolokacja: 16E0404.0 51N3013.0

miejscowość: Polkowice

Rynek 3B

województwo: dolnośląskie

32 QAM

E2 458 Mbps

75/85A125]}


4240.2019.2 //Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 25-11-2019, 25-11-2029

cable
, dvi d
, ledy 24v
, 10255
, gniazdo abonenckie
, rurki do wody pcv
, numer warunków przyłączenia wydanych dla obiektu

yyyyy