Suszec ul. Pszczyńska (dz. nr 3290/488) Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Suszec ul. Pszczyńska (dz. nr 3290/488) Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Geolokacja: 18E4730.0 50N0146.0

miejscowość: Suszec

ul. Pszczyńska (dz. nr 3290/488)

województwo: śląskie

260

typ:RTN XMC-23G-3

produkcja: Huawei Technologies Co.,Ltd


Geolokacja: 18E5202.0 50N0020.0

miejscowość: Radostowice

ul. Rolna 4

działka nr 994 i 972/135, 43262,

województwo: śląskie

256 QAM

43 Mbps

23A7]}


4678.2017.2 //Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 19-02-2018, 19-02-2028

, , , , , ,
yyyyy