Warszawa ul. Bokserska 36 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Warszawa ul. Bokserska 36 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Geolokacja: 21E0010.0 52N1008.0

miejscowość: Warszawa

ul. Bokserska 36

województwo: mazowieckie

104

typ:Optix RTN 380 70/80G

produkcja: Huawei Technologies Co.,Ltd


Geolokacja: 21E0000.0 52N1028.0

miejscowość: Warszawa

ul. Obrzeżna 5

województwo: mazowieckie

64 QAM

E2 551 Mbps

75/85A125]}


1480.2019.2 //Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 24-04-2019, 24-04-2029

grzejnik do korytarza
, przydomowa oczyszczalnia a wysoki poziom wód gruntowych
, elektrownia słoneczna schemat
, a nóż
, 15
, kocioł przepływowy
, osłona na kable na zewnątrz

yyyyy