Warszawa ul. Wieżowa 8 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Warszawa ul. Wieżowa 8 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Geolokacja: 20E5742.3 52N0939.5

miejscowość: Warszawa

ul. Wieżowa 8

województwo: mazowieckie

104.2

typ:iPasolink 38 GHz

produkcja: NEC


Geolokacja: 20E5840.2 52N0833.1

miejscowość: Dawidy

działka nr 94/1

województwo: mazowieckie

128QAM

150

38A28]}


6180/14 (4) //Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 01-12-2014, 30-11-2024

t com
, do telefonu
, opatówek
, zaślepki

yyyyy